Login

Česko-anglická koncepce ZŠ Compass

Chrakteristickým rysem vzdělávací koncepce základní školy Compass je důraz na intenzivní výuku anglického jazyka. Angličtina jako nejužívanější evropský jazyk a neoficiální jazyk světa vědy, obchodu a informačních technologií, se stala nepostradatelnou součástí životního stylu  dnešní doby. Pokud se v dnešním moderním  světě chceme sebevědomě uplatnit a realizovat, pak se bez znalosti anglického jazyka jen těžko obejdeme.

Anglický jazyk se na ZŠ Compass vyučuje:

a)  jako samostatný předmět ve všech ročnících:

1. ročník - 4 hodiny týdně
2. ročník - 4 hodiny týdně
3. ročník - 5 hodiny týdně
4. ročník - 4 hodiny týdně
5. ročník - 4 hodiny týdně

b) v rámci vyučovacích předmětů Hudební výchova, Výtvarná výchova a Pracovní činnosti, které jsou každý druhý týden vedeny anglickými učiteli (rodilými mluvčími). Výuka je zaměřena na rozšiřování anglické slovní zásoby ze světa umění a kultury skrze tvořivé činnosti a zpěv.  

c) v rámci některých nejazykových předmětů:

Tělesná výchova     - 2 hodiny týdně ve všech ročnících
Matematika            - 1 hodina týdně ve všech ročnících
Informatiky            - 1 hodiny týdně v 5. ročníku 

d) v rámci projektových dnů a týdnů, na jejichž plánování a realizaci se podílí angličtí rodilí mluvčí

e) v mimoškolních aktivitách a v rámci školní družiny, kde jsou některé zájmové kroužky a volnočasové aktivity vedeny v angličtině

AKTUALITY

Den otevřených dvěří

Zveme Vás na Den otevřených dveří, který proběhne dne 27.2.2018 od 8.45 do 18.00 hodin. Přijďte se podívat do naší výuky, popovídejte si s našimi učiteli a žáky. Představení filozofie naší školy a zodpovězení Vašich dotazů proběhne od 9:00 do 10:30 a od 15:30 do 17:00. Těšíme se na Vaši návštěvu!
english
Home ZŠ Compass, bilingvní škola
O škole        Výuka       Třídy       Družina       Stravování       Zápisy       Školné
       Uniformy       MŠ Zeměkoule       Kontakty       Galerie       Vstup pro rodiče 

Created by © 2013/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy